VODSTVO 2018/2019:


Predsednica: Saša Homan
1. podpredsednica: Brigita B. Eling
2. podpredsednica: Mirjam B. Toporiš
Zakladničarka: Jožica Belšak
Tajnica: Alenka Kotar

 

 

Člani

 

1.       Kostja   Avsec

 

2.       Jožica    Belšak

 

3.       Ilija        Bregar

 

 

4.       Darja     Delavec

 

5.       Marko Drinovec

 

6.       Brigita   B. Eling

 

7.       Blanka  Farčnik

 

8.       Saša      Homan

 

9.       Alenka Kotar

 

10.   Ivan Janko    Kunej

 

11.   Meri    Logar  Rozman

 

12.   Peter    Marn

 

13.   Miroslav Matijaševič

 

14.   Mirjam Noč

 

15.   Aleš Paternoster

 

16.     Vanda  Pečjak

 

17.     Sonja    Toporš

 

18.     Mirjam Toporiš Božnik

 

19.      Jože      Veternik

20.  Tatjana Štular

21.  Alenka Pajestka