LC Kranj je z odločbo: 12204-14/2009/6 od 26.10.2009 postal humanitarna organizacija na osnovi 26. in 23. člena Zakona o humanitarnih organizacijah. V razvid humanitarnih organizacij je pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve vpisan pod zaporedno številko HO-SD-048/1.

Dejavnosti, ki jih klub izvaja, so namenjene pridobivanju sredstev za izvajanje humanitarne pomoči.
Klubske dejavnosti se financirajo izključno iz sredstev članstva, presežek sredstev pa je namenjen humanitarni pomoči.
Klub deluje na prostovoljni osnovi. Člani kluba od kluba ne prejemajo nobenih prihodkov in nadomestil stroškov.
Klub se kot humanitarna organizacija ukvarja tudi z zbiranjem Zahtev za namenitev dela dohodnine za donacije od davčnih zavezancev, s čemer usmerja del sredstev, ki jih država pobira iz dohodnine, za potrebe humanitarnih dejavnosti v lokalnem okolju. Prvo zbiranje Zahtev bo klub opravil za leto 2010, sredstva iz tega naslova pa bo pridobil in razdeljeval v letu 2011.
Vsi, ki želite del dohodnine, ki jo plačujete državi, nameniti za dobrodelne namene, lahko izpolnjene obrazce Zahtev za namenitev dela dohodnine za donacije od davčnih zavezancev, pošljete direktno na pristojni davčni urad, ali pa na naš naslov:
LIOS KLUB KRANJ, Predoslje 39, 4000 Kranj
Davčna številka: 92463380

Klub bo na spletni strani objavljal porabo tako zbranih humanitarnih sredstev, ki jih bo razdeljeval na osnovi mnenja strokovne komisije, ki je ustanovljena prav s tem namenom.