1. Dokazovati se z nudenjem pomoči, z marljivim delom in z vzornimi dejanji. 
2. Prizadevati si za uspeh, pošteno plačilo in dobiček, ne da bi z nepravilnimi dejanji omadeževali svojo čast in dostojanstvo. 
3. Zavedati se, da s svojim lastnim delom ne smemo škodovati dela drugih, biti moramo pošteni do vseh in odkriti do sebe. 
4. Nesebično se spoprijeti z dvomi in zahtevami drugih in, če je potrebno, jih reševati tudi proti lastni koristi. 
5. Zavedati se, da je prijateljstvo cilj in ne sredstvo, da pravo prijateljstvo ni zaradi koristi, ampak zaradi duhovnih dobrin, ki iz 
    njega izhajajo. 
6. Izpolnjevati dolžnosti državljana do domovine, države in skupnosti, v kateri živimo, vdano jim izražati svoja čustva, izvrševati 
    dejanja, opravljati svoje delo, nuditi čas in denar. 
7. Biti pozoren do bližnjega, nuditi pomoč šibkejšemu, skrb prizadetemu ter pozornost trpečemu. 
8. Biti skop s kritiko, darežljiv s pohvalo in skušati vedno graditi, nikoli rušiti.