Prisegam, 

• da bom spoštoval pravila in statut bratovščine LCI, če ne nasprotuje zakonu naše države, 
• da se bom udeleževal zborov kluba, 
• da bom podpiral in poglabljal vse dejavnosti kluba, 
• da bom klubu pomagal moralno, finančno in z delom ter si prizadeval za poglabljanje in širjenje bratovščine, 
• da bom vneto služil povsod, kjer rabijo mojo pomoč in 
• da se bom ravnal po kodeksu lionistične etike.